Concreet
Wat ik het liefst doe, is het ont-wikkelen van complexe vraagstukken. Samen op zoek gaan naar concrete antwoorden en oplossingen. Want op elke vraag is er een antwoord, ook al denk je soms van niet.

Weerstand
Vaak zorgt verandering voor weerstand. En daar ben ik gek op. Want wat mij betreft begint verandering bij het begrijpen van wat er leeft bij jou, jouw collega of in je organisatie. Van daaruit gaan we op zoek naar wat écht nodig is voor verandering. Met als doel: een duurzaam resultaat.

Kennis
In de afgelopen 25 jaar heb ik ervaring opgedaan in het onderwijs, als bestuurder, leidinggevende, coach en als trainer. Hierdoor heb ik veel inhoudelijke kennis van verandering en duurzaam werken, tot ontwikkeltrajecten en (be)sturen.

Kies voor mij als handlanger of verandersupporter wanneer je…

  • objectief advies nodig hebt. Advies waarbij met ieders belangen rekening wordt gehouden.
  • iemand zoekt met een flinke hoeveelheid kennis en expertise. Met name rond het onderwerp verandermanagement.
  • helderheid wilt bij ingewikkelde vraagstukken.
  • een betrokken buitenstaander zoekt. Iemand die actief meedenkt en adviseert.

Maar ook wanneer je…

  • niet bang bent om flink door elkaar te worden geschud. Als mens, team of organisatie.
  • durft te kijken naar wat wérkelijk nodig is voor verandering.
  • werken vanuit passie ziet als basis voor een gelukkig en productief werkklimaat.

Neem vrijblijvend contact op of app/bel 06 – 2158 5451 om te kijken wat ik voor jouw organisatie kan betekenen.