Zowel persoonlijk – als moeder van vijf kinderen, als ook professioneel – als verzorgende van onze oudere medemens met een lichamelijke en/of mentale beperking, is het al mijn jarenlange passie om het mensen naar het zin te maken! Met het verwezenlijken van onze droom – een plek waar andere mensen persoonlijk en professioneel kunnen bezinnen en tot nieuwe inzichten kunnen komen, kan ik mijn talent opnieuw handen en voeten geven. Ik zie het, als gastvrouw van De Oplichterij, als een uitdaging om de bezoekers het gevoel te geven dat ze welkom en gewaardeerd zijn, ik probeer ze te verrassen en hoop ze te laten ervaren dat ze er als mens en in hun werk ertoe doen!

Alma de Boer – Oplichtster

Vanuit mijn droom om handlanger en versterker van mens, professional, groep, team, bedrijf, organisatie en gemeenschap te zijn, zet ik mijn talenten in als a.i. directeur en bestuurder in het onderwijs of zorg. Daarnaast ben ik inzetbaar als dagvoorzitter, presentator & cre-organisator van alle soorten bijeenkomsten of events – trainer & coach van individuen of groepen/teams en adviseur, begeleider & vertrouweling in ontwikkelings- en verandertrajecten van bedrijven of organisaties.

Op 1 december 2013 heb ik de sprong gewaagd en probeer ik als sociaal ondernemer mijn gezin, bestaande uit Alma, vijf kinderen en mijzelf, te onderhouden.

Na mijn studies journalistiek en theologie ben ik gaan werken als jongerenwerker. Vandaaruit heb ik binnen het MBO diverse functies mogen bekleden: leerkracht, decaan, teamleider en projectleider. Vervolgens heb ik de switch gemaakt naar het primair onderwijs en ben ik gestart als directeur van twee basisscholen waaronder een academische basisschool. De laatste jaren van mijn carrière binnen het PO ben ik onderwijsbestuurder geweest en gaf ik strategisch, tactisch en operationeel leiding aan acht basisscholen.

Door de jaren heen merkte ik dat in veel sectoren en zeker in het onderwijs de systemen in plaats van de mensen leidend waren. We vinken in plaats van vonken, we maken veel ingewikkelder in plaats van onszelf en de ander te ontwikkelen en we moeten veel van anderen en we tonen te weinig moed!

Dit MOEDT! en kan echt anders! Mijn filosofie is: als je werkt vanuit passie, spreek je van zelf jouw eigen potentie aan en is dat wat je doet goed en professioneel en ben je productief.

Ben jij nieuwsgierig? Grasduin dan op deze site of op www.dehandlanger.nu. Een ont-moeting is zo gepland.

Durk de Boer – Handlanger