professionele ontwikkeling – in verbinding met jezelf er zijn voor team & organisatie!

Wij zijn ervan overtuigd dat het verschil in bedrijf en organisatie gemaakt wordt door de individuele en de samenwerkende professional. Op organisatie- en teamniveau wordt ingezet op groei en dan is het ook van groot belang om aandacht te geven en tijd vrij te maken voor jouw persoonlijk en professionele ontwikkeling.

Op verschillende manieren kunnen we jou in jouw ontwikkeling oplichten. Zo bieden we bezinningsdagen met andere professionals of langere en intensievere begeleiding als individuele coaching, intervisie, supervisie en trainingen aan.

Onze begeleiding van jouw professionele ontwikkeling zal, vanuit het concept persoonlijk vakmanschap & leiderschap, zich kenmerken door niet alleen narratief maar ook creatief en actief aan de slag te gaan.

Wil je meer weten over de inhoud en de prijs van de verschillende programma’s, neem contact met ons op!

teamontwikkeling – samen maken we het verschil!

Zonder relatie geen prestatie! Een uitspraak die de meeste opdrachtgevers van ons onderschrijven en tegelijkertijd komen we in de praktijk regelmatig teams tegen waar de leden elkaar niet echt kennen, aanwezige talenten onbenut blijven, er verschillend wordt gedacht over samenwerken en waar werksfeer en teamresultaat verbeterd kunnen worden.

Werkdruk, de veronderstelling te weten wie iemand is, hoe iemand is en ingesleten patronen zorgen er regelmatig voor dat de spanningen binnen teams oplopen. Er wordt onvoldoende feedback aan elkaar gegeven en teamleden schatten elkaar niet op waarde waardoor effectiviteit van het team terugloopt en ambities (on)bewust worden bijgesteld.

In ons teamontwikkeltraject gaan we samen met teamleider en teamleden op een creatieve en (inter)actieve manier aan de slag met het veranderen, verbeteren of vernieuwen van de samenwerking binnen het team.

Wil je meer weten over de inhoud en de prijs van dit programma, neem contact met ons op!

strategische ontwikkeling – vanuit het heden en de oorspronkelijke bedoeling vooruit!

Vooruit! Versneld aan de slag met ambities! Meestal is dat de focus, maar soms is het heel gezond en wijs om te vertragen en stil te staan?

Aan de hand van vijf stappen helpen wij jou, jouw team, bedrijf of organisatie mee om vanuit stilstand strategisch, tactisch en operationeel een sprong voorwaarts te maken.

  • Waar liggen onze roots en wat is ons bedoeling?
  • Waar staan we nu?
  • Waar willen we over … jaar/na deze planperiode staan?
  • Wat gaan we morgen doen om onze ambities te realiseren?
  • Waar staan we halverwege onze planperiode?

Vanuit de methodiek Deep Democracy faciliteren we de professionele dialoog, maar we schuwen de creatieve en actieve (fysieke) verwerking van de vragen zeker niet.

Wil je meer weten over de inhoud en de prijs van dit programma, neem contact met ons op!